Informujemy, że osobom które uczestniczyły w Kursie Sędziowskim zorganizowanym w dniu 12 listopada w Hotelu Maraton nadano numery licencji sędziowskiej. Legitymacje Sędziego będą do odbioru na zawodach klubowych, w biurze zawodów (wyd. Rafał Krzykała).

Przypominamy, że licencje zawodnicze są do odbioru na tych samych zawodach. Przypominamy o obowiązku zaliczenia strzelań potrzebnych do przedłużenia licencji zawodniczej na rok 2025.

Kategorie: Aktualności